4 Juni  Dag, onkuid 2020 ! Vredepeel. UITGESTELD !

11-12 Juni  Grasdag 2020. Grashoek. UITGESTELD !

9 t/m 12 Sep ATH BIddinghuizen , SWINCOSEM. UITGESTELD !

18 - 19 Nov Spargel- und Erberen Karlsruhe.

Truck