Coenders Rijenspuit.

 

Waarom het gebruik van de rijenspuit.

 

Bij gewasbescherming draait het er om het juiste middel, in de juiste dosering, op het juiste moment, op de juiste plaats te krijgen. De technieken die men hiervoor gebruikt zijn in de loop der jaren alleen maar verfijnder geworden. Door de alsmaar veranderende wetgevingen op het gebied van spuitmiddelen verdwijnen er steeds meer selectieve onkruidbestrijdings-middelen en hierin biedt onze RIJENSPUIT in de vollegrondsteelt uitkomst. Omdat er door de rijenspuit laag bij de grond gespoten wordt in combinatie met de spuitkappen is de drift van spuitmiddelen nagenoeg te verwaarlozen waardoor de teler dus van non-selectieve onkruidbestrijdingsmiddelen gebruik kan maken om het onkruid in de rij te bestrijden. (Denk hierbij aan bijv: Round-up) De rijenspuit draagt er ook toe bij om het middelengebruik terug te dringen. De rijenspuit is toepasbaar in alle op rijen staande gewassen.

rijspuit1
De Rijenspuit van Coenders B.V. is ontwikkeld voor het bestrijden van onkruid in op rijen staande gewassen en dient als aanvulling op uw reeds bestaande veldspuit. De rijenspuit is geschikt voor het bespuiten in 4 rijen tegelijk, de rijenspuit bestaat uit 1 hoofdbalk met daaraan bevestigd 5 verstelbare spuitkappen. De vrije hoogte van de rijenspuit in het gewas is 75 cm.
Omdat niet alle gewassen op dezelfde rijafstand staan is de breedte van de spuitkappen te variëren tussen de 45 en 65 cm met behulp van een snelverstelling
rijspuit4
rijspuit2
De spuitkappen zijn tevens voorzien van gewasbeschermers om beschadiging van het gewas te voorkomen.
De machine is passend leverbaar aan de CM fronthefmast (49 – 74 cm lepelbreedte) en wordt vergrendeld d.m.v. een snelsluiting. (zie foto A) Om het zicht naar voren te vergroten en de veiligheid tijdens transport te verhogen zijn de buitenste elementen inklapbaar.
rijspuit6
Optioneel is ook elektrische spuitdopafsluiting (zie foto B) per kap leverbaar. Andere kapbreedtes en bevestiging van de rijenspuit zijn op aanvraag ook leverbaar.
rijspuit5
rijspuit3

Download hier de complete brochure van de Coenders rijenspuit.

Copyright © Coenders Lottum 2012. All rights reserved.

Wilt u meer weten of heeft u nog vragen dan kunt u ons natuurlijk altijd bellen. Wij zijn te allen tijde bereid uw vragen te beantwoorden of om met u te zoeken naar de juiste oplossing voor uw probleem.

Coenders Lottum b.v. Afdeling Machinebouw tel. 077-3081298